DEJAVNOSTI IZ PODROČJA VARNOSTI PRI DELU

Na področju varnosti in zdravja pri delu izvajamo:

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu – strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu,
 • opravljanje periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme (stroji in naprave),
 • izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo,
 • izobraževanje za varno delo z Viličarjem,
 • izobraževanje za varno delo s Težko gradbeno mehanizacijo,
 • izobraževanje za varno delo z Mostovnimi, Konzolnimi, Kamionski (HIA) dvigali,
 • izobraževanje za varno delo z Dvižnimi košarami,
 • izobraževanje za varno delo z Gradbiščnimi žerjavi/dvigali,
 • izobraževanje za varno delo z Dvižnimi ploščadmi /košarami,
 • izobraževanje gradbenih in drugih delavce za varno delo na višini,
 • ekološke meritve na delovnem mestu ( hrup, mikroklima, osvetlitev…..),
 • meritve zaščite pred električnim udarom in meritve ponikalne upornosti ozemljil (elektro in strelovodne meritve za objekte in prostore),
 • svetovanje na sanitarno tehničnem področju, pregledi prostorov in izdelava tehnoloških načrtov,
 • izdelava HACCP načrtov in verifikacija, izobraževanja iz področja higiene živil, vzorčenje delovnih površin in živil,
 • svetovanje ter pomoč pri izdelavi tehnične mape in priprav izjav o skladnosti po pravilniku o varnosti strojev, priprava splošnih aktov o VZD,
 • modeliranje karte hrupa za sanacijske programe zmanjševanja hrupa na delovnih mestih,
 • svetovanje na področju kemikalij in ADR prevozih (svetovalec),
  • svetovanje pri pravilni izbiri osebne varovalne opreme za vsa področja in vrste dela,
 • pregled otroških igral in igrišč,
 • TRGOVINA (prodaja opozorilnih tabel, znakov, nalepk),
 • TRGOVINA (prodaja osebne varovalne opreme – delovne obleke, čevlji, rokavice, varnostni pasovi, čelade ipd. ).

Pošlji povpraševanje