OPREMA ZA PRVO POMOČ

Nudimo zakonsko predpisane omarice in sanitetni material za prvo pomoč na delovnem mestu.