POŽARNA VARNOST / POŽARNI REDI / POŽARNI NAČRTI

Na področju požarne varnosti izvajamo:

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog požarnega varstva (odgovorna oseba za varstvo pred požarom),
 • požarni red s prilogami, požarni načrt, načrt evakuacije, oceno požarne ogroženosti,
 • študijo požarne varnosti, zasnovo požarne varnosti, izkaz požarne varnosti,
 • izdelavo ocen požarne ogroženosti, načrte zaščite in reševanja,
 • elaborate eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja,
 • organizacijo pregledov za pridobitev poročila o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava, sprinkler sistemi, javljalniki, odvodi dima in
  toplote …),
 • pripravo in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varstvu pred požarom,
 • usposabljanje delavcev za protieksplozijsko ogroženost,
 • usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
 • servis in vzdrževanje gasilnih aparatov (Mobilna delavnica ),
 • TRGOVINA (prodaja opozorilnih tabel, znakov, nalepk),
 • TRGOVINA (dobavo in montažo gasilnih aparatov),
 • TRGOVINA (prodajo gasilnih aparatov),
 • preglede in preizkuse hidrantnega omrežja.

Pošlji povpraševanje