POŽARNA VARNOST

Smo pooblaščena organizacija za izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom v skladu z odločbo Uprave RS za zaščito in reševanje št. 8450-123/2014- 4 – DGZR. Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), ter vrsta podzakonskih predpisov – pravilnikov, ki podrobno urejajo posamezna področja.

Naloga varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom, kjer je potrebno:

  • načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov,
  • odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja ter učinkovito gašenje požara,
  • zagotoviti varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja,
  • preprečitev ali zmanjšanje posledic požara ali eksplozije.

Pošlji povpraševanje