PREGLED SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Pregledujemo vse sisteme APZ:

Storitev pregleda sistemov aktivne požarne zaščite se opravlja skladno s Pravilnikom o
pregledovanju in preizkušanju sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 45/07, 102/09).

Pregledujemo sisteme in naprave za:

  • naprave za javljanje požara,
  • zasilno/ varnostno razsvetljavo,
  • naprave za detekcijo plina,
  • naprave za odvod dima in toplote požarne lopute in požarna vrata,
  • stabilne gasilne naprave (za gašenje s peno, prahom, plinom, Sprinkler).

Pošlji povpraševanje