SERVIS IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN OPREME

Nudimo profesionalni redni letni pregled vseh vrst gasilnih aparatov.

Redne preglede izvajamo pri naročniku s pomočjo mobilne delavnice, večje posege pa v naši servisni delavnici. Kvaliteten servis zagotavljamo s  predpisano servisno  opremo in orodjem za vzdrževanje gasilnikov ter originalnimi rezervnimi del  po navodilih proizvajalcev.  Naročniku zagotavljamo redni ali izredni servis oziroma zamenjavo izrabljenega gasilnika z novim.

Naši strokovno usposobljeni delavci/ serviserji  so usposobljeni za vzdrževanje  vseh vrst gasilnikov, ki so certificirani na slovenskem trgu. Pri delu uporabljajo posebej opremljena vozila, ki omogočajo servisiranje gasilnikov neposredno pri naročniku. S tem načinom dela ima naročnik nadzor nad  opravljenim delom.

O opravljenem servisu izdamo potrdilo o opravljenem servisu z navedbo serijskih številk gasilnikov, proizvajalca, tipom polnila gasilnika in lokacijo, namestitve gasilnika. Gasilnik vselej predamo naročniku z varovalko, plombo in ustrezno nalepko o opravljenim servisu.

Pooblastila za delo vzdrževanja/pregleda:

  • Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-28/2016-8, z dne 29.08.2017
  • Odločba Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 8450-29/2016-2, z dne 17.03.2016

Pošlji povpraševanje