STROKOVNI DELAVEC

Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu

Vsak delodajalec mora svojim delavcem pred pričetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVDZ-1), (Uradni list RS, št. 43/2011).

Delodajalec mora upoštevati in izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja vseh delavcev ter drugih navzočih oseb prisotnih na delovnem območju. Posebno skrb mora nameniti starejšim delavcem, nosečim delavkam, mladim ter delavcem z zmanjšano delovno zmožnostjo ter za njih poskrbeti z ustreznimi ukrepi in upoštevati posebna tveganja, katere strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu podrobneje opredeli v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.

Na podlagi pooblastila izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo pooblaščeni za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu za vaše podjetje.

Pošlji povpraševanje