VARSTVO ŽIVIL / HACCP

Poslovnik HACCP

  • izdelava poslovnika za vodenje notranjega nadzora nad živili (HACCP).
  • usposabljanje zaposlenih za varno ravnanje z živili,
  • izdelava obrazcev HACCP za pisno vodenje notranjega nadzora,
  • vzpostavitev sistema za vodenje notranjega nadzora,
  • izvajanje verifikacije in izdelava poročil o verifikacijskem postopku,
  • revizija dokumentacije HACCP na podlagi uvedenega sistema,
  • priprava vlog za registracijo živilskega obrata,
  • svetovanje na področju izpolnjevanja minimalnih sanitarnih tehničnih zahtev za gostinske, živilske obrate, kozmetične- frizerske in podobne dejavnosti.

Pošlji povpraševanje