Zaposlitev

Ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsak pozna in kompetentno nosi svoje odgovornosti, hkrati pa lahko udejanja tudi lastne ideje, rešitve in razvija osebno profesionalno pot. Podpiramo timsko skupinsko delo, medsebojno pomoč in spoštovanje. Med zaposlenimi gradimo zaupanje, zagotavljamo varno in prijetno delovno okolje ter možnosti osebnega in strokovnega razvoja.

IV Inštitut varnosti d.o.o. nudi :

TRENUTNO NI RAZPISANIH DELOVNIH MEST