ZDRAVNIŠKI PREGLEDI

V specialistični ambulanti medicine dela, prometa in športa opravljamo vse naloge pooblaščenega zdravnika:

KAJ LAHKO OPRAVITE PRI NAS:

  • Preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
  • Obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede,
  • Pregled za voznike motornih vozil (A,B,F,H,C,D,E kat.), in vodnike čolnov,
  • Kontrolni pregled za voznike motornih vozil vseh kategorij,
  • Pregledi športnikov,
  • Pregledi za posest in nošenje orožja,
  • Ocena delazmožnosti,
  • Opravljamo analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest za podjetja.

NAPOTNICO VAM LAHKO PRIPRAVI NAŠA STROKOVNA SLUŽBA (varnosti in zdravja pri delu).

Strokovno, hitro in enostavno vam pripravimo napotnico za:

  • Preventivni zdravstvene preglede pred zaposlitvijo,
  • Obdobni in drugi usmerjen preventivni zdravstveni pregled.

ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA DOBITE ISTI DAN, razen ko so potrebni še dodatni pregledi oziroma
preiskave.

Pošlji povpraševanje